בריכות כדורים לילדים

בריכות כדורים מעניקות לכם ולילדיכם זמן פעיל בתוך הבית, דרכו לומדים הילדים לפתח ולקדם מיומנויות גוף ותנועה במרחב. הכדורים הצבעונים בבריכות הכדורים ואלו שמתפזרים סביב מביאים את הילדים לנוע במרחב ולהפעיל יותר חושים ותנועות.